Vision-Mission

7. marts 2017

Venstre i Vejle kommune har nu fået en Vision og Mision, som danner grundlag for de målsætninger vi har udarbejdet for den kommende periode i byrådet. 

Mission:

Venstre i Vejle Kommune arbejder for et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab for alle borgerne i kommunen.

Vision:

Venstre vil være det parti i Vejle med den største indflydelse i byrådet i denne og kommende valgperioder. Derfor vil vi vinde borgmesterposten, samt arbejde på at sikre Vejle Venstre repræsentation i folketing og regionsråd.

Målsætning:

Vi vil have en medlemsfremgang på minimum 20 % frem mod 2018 hvilket svarer til samlet 1100 medlemmer.

Vi vil arbejde for at alle Vælgerforeninger årligt afholder medlemsarrangementer

Vi vil sikre at vi har 95 % af alle medlemmers E-mail og mobilnummer, således at vi kan sikre kommunikation med vores medlemmer

Vi vil sikre at vores målsætninger i principprogrammet bliver gennemført inden 2018.

Vi vil sikre at Venstre i Vejle kommune stadig er repræsenteret i Folketinget, efter næste valg til FT

Vi vil opnå en fremgang på 3 medlemmer til Byrådet, samt fastholde 1 medlem i Regionsrådet.